Nederlands

Welkom als nieuwe huurder van de zolderetage 
Beste Welkom als huurder van de zolderetage. Ik wens je veel plezier en woongenoot op je nieuwe adres. Hierbij ontvang je de gebruiksaanwijzingen van alle apparaten en de toegangscode voor het gebruik van het draadloze internet: Netwerk: Ziggo7E4B7E4
Wachtwoord: y26abueEpwfk Er is ook een signaalversterker: Netwerk: Dymond WR03 2.4G of Dymond WR03 5G Wachtwoord : 12345678 
De trap naar de zolder etage en de overloop op de zolder graag regelmatig stofzuigen. Ik zou het fijn vinden wanneer we gezamenlijk de verantwoording nemen voor het schoonhouden van de badkamer. Wil jij de weekenden van de even weken de badkamer reinigen? Ik zal de oneven weekenden de schoonmaak voor mijn rekening nemen. Het afval wordt gescheiden opgehaald. Vriendelijk verzoek je afval ook zoveel mogelijk te scheiden. Bij de garage staan de groene (alleen etensresten, groente, fruit, koffiedik, -filters en -pads), grijze container(restafval) en oranje (plastic- en metalen verpakkingen, drankpakken). In de garage staat een kartonnendoos voor het papier en daarbij een plastic emmer voor glas. Via de app Afvalvrij kun je de afhaalagenda raadplegen. De verwarming is te programmeren. Wanneer je doorgeeft wanneer je graag wilt dat deze automatisch voor je aan- en uitgaat en met welke temperatuur, dan stel dit voor je in. Vriendelijk, maar dringend verzoek de badkamer achter te laten zoals je deze hebt aangetroffen. Trek na het douchen de glazendeuren droog met de trekker en droog het chroom even met je handdoek. Voor de wastafel en de spiegel hangt er het witte gastendoekje om deze weer schoon en droog te vegen. De grijze handdoeken rechts zijn voor privégebruik. Je kunt je handdoeken eventueel op het linker handdoekenrek hangen. Verander svp niets aan de instellingen van de verwarmingen in de badkamer. Gebruik de wasmachine zo efficiënt mogelijk door je was op te sparen ipv vele kleine wasjes. Wanneer je vragen, suggesties of wensen hebt hoor ik deze graag van je. 
Nogmaals een fijne tijd. Met vriendelijke groet, Thom

Engels

Welcome as a new tenant of the attic floor Best Welcome as a tenant of the attic floor. I wish you a lot of pleasure and a roommate at your new address. Hereby you receive the instructions for use of all devices and the access code for using the wireless internet: Network: Ziggo7E4B7E4 Password: y26abueEpwfk There is also a signal amplifier: Network: Dymond WR03 2.4G or Dymond WR03 5G Password: 12345678 The stairs to the attic floor and the landing in the attic like to vacuum regularly. I would appreciate it if we would jointly take responsibility for keeping the bathroom clean. Do you want to clean the bathroom on the weekends of the even weeks? I will take care of the cleaning on the odd weekends. The waste is collected separately. Please also kindly separate your waste as much as possible. Near the garage are the green (only food scraps, vegetables, fruit, coffee grounds, filters and pads), gray container (residual waste) and orange (plastic and metal packaging, beverage packs). In the garage there is a cardboard box for the paper and a plastic bucket for glass. You can consult the collection agenda via the app Afvalvrij. The heating can be programmed. If you specify when you would like it to go on and off automatically for you and at what temperature, then set this for you.Friendly but urgent request to leave the bathroom as you found it. After showering, pull the glass doors dry with the trigger and dry the chrome with your towel. The white guest towel hangs in front of the washbasin and the mirror to wipe it clean and dry. The gray towels on the right are for private use. You can hang your towels on the left towel rack if necessary. Please do not change the settings of the heaters in the bathroom. Use the washing machine as efficiently as possible by saving your laundry instead of many small laundry items. If you have any questions, suggestions or wishes, please let me know. Have a nice time. Kind regards, Thom

Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)