Nederlands

over de afgelopen 50 jaar is mijn dorp is heel wat aspecten veranderd. zoals het bewoners aantal wat is toegenomen. dat komt door de babyboom die na de 2e wereldoorlog plaatsvond, maar ook door immigranten en vluchtelingen. doordat het bewoners aantal is toegenomen moeten er ook meer huizen worden gebouwd een door vluchtelingen en immigranten uit allemaal verschillende landen hebben deze huizen soms ook andere culturen, zoals de decoratie in het huis. Het centrum is een beetje naar een winkelcentrum veranderd en dus is het aantal kleding winkels flink gegroeid, daar in tegen is het aantal slagers, groenteboeren en etc juist minder geworden. dat komt door de komst van de supermarkt. In huis is er ook veel veranderd, vooral de kwaliteit is verbeterd. denk maar aan de isolatie. huizen worden nu ook met een verwarming verwarmt in plaats van een kachel. Het bouwen van een huis is ook heel anders geworden. eerst was iemand in zijn eentje in staat om 1 huis te bouwens terwijl er nu mensen special worden opgeleid om een specifiek ding aan te leggen in het huis, denk aan een timmerman, loodgieter etc. ook is er meer elektronica gekomen, eerst waren er bijvoorbeeld alleen zwart/wit TV's, radio's en telefoon met draad. Nu hebben we kleuren TV, Spotify en youtube om muziek te luisteren en oplaadbare telefoons. Hetzelfde is gebeurd bij de landbouw, het is allemaal een beetje lichter geworden, eerst kon een tractor allen ploegen, nu zijn er veel meer gebruiksopties. na de 2e wereldoorlog hadden onze fabrieken een flinke achterstand gelopen die later wel weer is ingehaald, dit komt omdat onze fabrieken niet waren beschadig. in deze meeste landen waren die wel beschadigt en dus zijn die helemaal gerenoveerd. In conclusie, mijn dorp is heel erg verandert.

Engels

my village has changed a lot of aspects over the past 50 years. like the number of residents which has increased. this is due to the baby boom that took place after World War II, but also to immigrants and refugees. because the number of residents has increased, more houses have to be built and refugees and immigrants from all different countries sometimes have different cultures, such as the decoration in the house. The center has changed a bit into a shopping center and so the number of clothing stores has grown considerably, but the number of butchers, greengrocers and etc has decreased. this is due to the arrival of the supermarket. A lot has changed at home, especially the quality has improved. just think of the insulation. houses are now also heated with a heater instead of a stove. Building a house has also become very different. first someone was able to build 1 house on his own while now people are specially trained to install a specific thing in the house, think of a carpenter, plumber etc. there was also more electronics, first there were for example only black and white TV's, radios and telephone with wire. Now we have color TV, Spotify and youtube to listen to music and rechargeable phones.The same has happened in agriculture, it has all become a bit lighter, first a tractor could plow all, now there are many more options for use. after the 2nd world war our factories had fallen behind a lot which was later made up for, because our factories were not damaged. in most countries these were damaged and so they have been completely renovated. In conclusion, my village has changed a lot.

Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)