Nederlands

Ondergetekende Robert Stanislaus Ragnauth, geboren te Guyana op 7 juni 1960 en wonende op het adres Barbadosweg nummer 26 wendt zich tot u met het volgende.. Onlangs heeft ondergekende een bedrijf bij notariële akte opgericht. De naam van het bedrijf is Robert Dream Home Costruction. Ondergetekende wil in het begin stadium van het bedrijf een vakman uit het buitenland voor het bedrijf in dienst te nemen. In verband hiermede vraag ondergetekende als directeur van het bedrijf zijnde dispensatie (uitstel) van het inkomenbedrag van 360 duizend gulden te verkrijgen zodat ondergetekende een verzoek voor vergunning van die person kan indienen en aanvragen.

Engels

I, the undersigned Robert Stanislaus Ragnauth, born in Guyana on June 7, 1960 and residing at 26 Barbadosweg address, turn to you with the following .. Recently the undersigned has established a company by notarial deed. The company's name is Robert Dream Home Costruction. The undersigned wishes to employ a professional from abroad for the company at the initial stage of the company. In connection with this, the undersigned, as director of the company, requests that he be granted a dispensation (postponement) of the income amount of 360 thousand guilders so that the undersigned can submit and apply for a license application from that person.

Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)